gia su bach khoa
 
PHỤ HUYNH TÌM GIA SƯ
 
TÌM TRÊN FACEBOOK
 

HỌC PHÍ THAM KHẢO

* Trung Tâm Gia Sư Bách Khoa kính gửi bảng học phí 1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh ( một buổi dạy là 2 tiết = 90 phút ) . Mức học phí áp dụng cho 1 học sinh , nếu học nhóm hay có yêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm gia sư bách khoa.

Hoc Phi Tham Khao

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần :

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 800.000  1.500.000
Lớp: 5,6,7,8 1.000.000 1.600.000
Lớp: 9,10, 11 1.200.000 1.800.000
Lớp: 12 1.400.000 2.000.000
Lớp: LTDH 1.800.000 2.400.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học 1.200.000 1.800.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần :

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.000.000 2.000.000
Lớp: 5, 6, 7, 8 1.300.000 2.100.000
Lớp: 9,10, 11 1.600.000 2.400.000
Lớp:12 1.800.000 2.600.000
Lớp: LTDH 2.400.000 3.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học 1.600.000 2.400.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần :

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.300.000 2.500.000
Lớp: 5,6,7,8 1.600.000 2.600.000
Lớp: 9,10, 11 2.000.000 3.000.000
Lớp: 12 2.200.000 3.200.000
Lớp: LTDH 3.000.000 4.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học 2.000.000 3.000.000

* Đối với gia sư là giáo viên có thâm niên , thạc sỹ , giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút) .

Cấp 1 : 60.000-80.000/ 1 tiết(45 phút) = 120.000-160.000/ 1 buổi
Cấp 2 : 80.000-100.000/ 1 tiết(45 phút) = 160.000-200.000/ 1 buổi
Cấp 3 : 100.000-120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000-240.000/ 1 buổi

* Lưu ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.  

 
GIA SƯ TÌM LỚP HỌC
 
LIÊN HỆ NHANH

 

 09 07 51 23 53

 Cô Phượng

Đường dây nóng